Hur utbildar man sig till tandläkare?

Många drömmer om att bli tandläkare och att därigenom hjälpa sina medmänniskor att nå en bättre munhälsa, att laga hål i tänderna och i övrigt korrigera dentala problem av olika slag. Vill man bli tandläkare så krävs det emellertid också en gedigen utbildning.

Utbildning för tandläkare på högskola eller universitet

För att utbilda sig till tandläkare så krävs det fem års studier på Högskola eller Universitet. Detta kan ske på exempelvis Karolinska Institutet, Göteborgs Universitet, Malmö Högskola eller Umeå Universitet och efter avslutad utbildning så ska man också godkännas - legitimeras - av Socialstyrelsen. Detta är krav för att man ska få arbeta som tandläkare i Sverige.

För att komma in på någon av utbildningarna i Sverige så krävs det ganska höga betyg. Det finns relativt få platser och många sökande - något som skapar en hög konkurrens. Det går naturligtvis att läsa upp betyg även i vuxen ålder och man kan även söka på Högskoleprovet. Vill man redan i ung ålder sikta på att bli tandläkare så gäller disciplinerade studier och då på Naturvetenskapliga programmet på Gymnasiet.

Utbildningen till tandläkare är uppdelad i både teori och praktik. Mycket av det första året går åt till att läsa basvetenskapliga ämnen - anatomi, histologi och fysiologi. Under senare delar av utbildningen så erbjuds man praktiskt träning på riktiga patienter.

Vad gör en tandläkare?

En tandläkare undersöker, ställer diagnoser och behandlar patienter med olika tandproblem samt problem i munhåla och i käksystemet. Tandläkaren ansvarar för att rätt behandling sätts in och ser till att denna behandling slutförs. Förebyggande åtgärder blandas med mer operativa och en tandläkare kan antingen arbeta inom Folktandvården eller på en privat klinik.

Som tandläkare är man en del av ett team bestående av tandhygienister och tandsköterskor. Man arbetar nära varandra och låter mycket av de egna rollerna flyta samman med de andras - men hela tiden med tandläkaren som ledare för gruppen. I Sverige idag finns ungefär 8300 tandläkare och av dessa så är ungefär 1000 stycken utbildade till specialister.

Finns det ett behov av fler tandläkare?

I Sverige finns ett stort behov av tandläkare. Vi har en ständigt växande befolkning och dessutom en sådan som blir allt äldre. Framtidsutsikterna är således väldigt goda om man tittar framåt i spåkulan.

Men, det finns även all anledning att titta närmare på var i Sverige det råder brist på tandläkare. I större städer - Stockholm, Göteborg, Malmö och Uppsala - är behover mindre och där finns redan nu en ganska mättad marknad. I mindre orter, städer och rena glesbygder däremot finns ett väldigt stort behov.

Däri ligger också den stora utmaningen. Hur kan man få unga tandläkare att flytta till mindre städer och starta upp sin yrkeskarriär där? Ett förslag har varit en avskrivning av studieskulder efter X antal år, ett annat att det kan erbjudas skattelättnader. Klart står att det kommer att behövas insatser kring detta problem.

Allt inom tandvård i Malmö
14 Jul 2021