Hygien på en tandläkarmottagning

Hygien är mycket viktigt inom alla typer av vård, och det gäller inte minst tandvård. En tandläkare, tandsköterska eller tandhygienist träffar varje dag en rad patienter som man kommer i närkontakt med och det hanteras många olika verktyg. Därför är det viktigt att sköta hygienen på ett minutiöst sätt för att smittan inte ska spridas och att det inte ska uppstå några infektioner. Inte minst så här i covid-tider så är detta av allra största vikt med tanke på patientsäkerheten. 

Måste följa socialstyrelsens föreskrifter

En tandläkare ska följa Socialstyrelsens föreskrifter för basal hygien inom vård och omsorg samt de nationella riktlinjerna för vårdhygien inom svensk tandvård.

Dessutom bör tandvårdspersonalen vara utbildad och ha kunskaper om hur de kvalitetssäkrade hygienrutinerna ska följas.

Lista på några av hygienkraven

Här är några av de hygienkrav som ställs på en tandläkarmottagning:

  • Vid patientnära arbete ska händerna alltid rengöras och desinficeras noga,

  • Vid tandvårdsbehandlingar används skyddsmaterial för engångsbruk, exempelvis plasthandskar, skyddsförkläde, och munskydd. Det sistnämnda får dessutom gärna kombineras med visir som ger extra skydd mot smittor.

  • Alla de tandvårdsinstrument som dukas fram och används vid ett behandlingstillfälle tas efteråt till en steril avdelning, där instrumenten rengörs i validerade diskdesinfektorer eller speciella maskiner som är framtagna för att sterilisera dessa instrument. Dessutom bör man genomföra dagliga funktionskontroller för att försäkra sig om att dessa rengöringsprocesser verkligen fungerar.

  • Mellan varje besök av en patient desinficeras alla ytor i behandlingsrummet, inklusive behandlingsstolen där patienten suttit. Denna rengöring ska genomföras med hjälp av alkoholbaserat desinfektionsmedel med tensid. Rekommendationen är även att denna rutin genomförs både vid öppning och stängning av mottagningen så att det blir extra rent och hygieniskt,

  • Personalens arbetskläder ska tvättas på ett auktoriserat tvätteri som följer alla relevanta rengöringsprocesser. Personalen bör byta kläder varje dag eller omedelbart om det syns några fläckar på kläderna.

Förening för vårdhygien har skapat nya riktlinjer

Svensk Förening för Vårdhygien har dessutom skapar checklistor, mallar och riktlinjer för att nå en lägstanivå för hygien inom tandvård. Tanken med denna sammanställning är att underlätta för personalen som ofta kan känna sig osäkra på vad som måste göras. Ett exempel är att det kan vara svårt att följa de hygienkrav som finns på vissa tekniska produkter.

Allt inom tandvård i Malmö
14 Sep 2021