Minska risken för tandsten

Åtgärder för att minska risken för tandsten

Tandsten är besvärlig, drabbar många och kan i värsta fall leda till tandköttsinflammation och tandlossning. Vad finns det egentligen som man kan göra som minskar risken att tandstenen får fäste på dina tänder?

Det bästa man kan göra är att ta bort den mjuka bakteriebeläggningen som blir när man äter genom att borsta tänderna regelbundet och göra rent mellan tänderna med tandtråd, munskölj och mellanrumsborstar. Att komma in mellan tänderna och vara extra noga vid tandköttskanten är viktigt så det oftast är där som tandstenen bildas och kan göra skada.

De vanligaste ställena att få tandsten på är på utsidan av de stora kindtänderna i överkäken, där spottkörtlar bildar saliv, och ovanför tandköttskanten på insidan av framtänderna i underkäken. Man ska regelbundet undersökas av en tandläkare eller tandhygienist som dessutom kan ta bort den tandsten som hunnit fastna.

Vad är tandsten?

Det finns två olika typer av tandsten. En som vi får när vi äter, serumsten, och en som bildas av de mineraler som utsöndras i saliven från spottkörtlarna, salivsten. Den senare är svårare att göra något åt och beror mer på genetik än på tandhygien. Den första varianten, serumsten, är egentligen plack, alltså den bakteriehinna som blir när vi äter, som obehandlat har mineraliserats och blivit tandsten.

Det är olika från person till person hur mycket tandsten man får. Man får oftast mer tandsten av att vara rökare.

Vad kan hända om man inte tar bort tandsten?

Om man låter tandstenen förbli obehandlad och växa fritt så kommer det ganska fort att leda till gingivit, alltså tandköttsinflammation. På tandstens ytan samlas bakterier som orsakar inflammationen. Ett inflammerat tandkött är rött, svullet och blöder lätt. Inflammationen gör att tandköttet släpper, att tandfickorna blir djupare och bryter ner stödet runt tanden. Tandstenen i sig leder inte till tandlossning utan det är inflammationen som uppstår på grund av tandstenen som är farlig.

Tandlossning är ett långsamt förlopp som kan ta många år att ens märka av. Ofta är det först i medelåldern man märker av att vissa tänder sitter löst.

Om man har en lätt inflammation i tandköttet så kan den läka ut på två veckor med nogrann rengöring av alla tandytor och tandköttskanten minst en gång om dagen. Ifall du har fått fördjupade tandköttsfickor så måste du bli behandlad av en legitimerad tandläkare eller tandhygienist för att få bukt med inflammationen och lära dig hur du skall göra för att hålla den borta.

Allt inom tandvård i Malmö
12 Oct 2021