Laga hål utan bedövning

Kan man laga hål utan bedövning?

För många så är det inte behandlingen hos en tandläkare som medför mest huvudbry och mest ångest. Istället så handlar det om bedövningen och den spruta som ges innan. Detta kan skapa problem på fler än ett sätt. Å ena sidan så kan rädsla för bedövningsspruta göra att man avstår en nödvändig behandling. Å andra sidan kan bedövningen vara hämmande i vardagen någon timme efter det att behandlingen skett. Måste man verkligen ha bedövning för att laga hål?

Det behöver man inte. Vill man avstå från bedövningen så går det utmärkt. Handlar det om ett litet hål så behövs sällan bedövning och samma sak gäller om det handlar om att reparera en redan rotfylld tand. Där är nerven redan borttagen och detta gör att du inte kommer att känna någonting. Vad gäller barn så är bedövning legio i samband med att behandling sker - detta för att barnet inte ska känna smärta och dels även för att minska risken för en framtida tandläkarskräck. Valet är, som sagt, fritt vad gäller bedövning. Men, i många fall så är det också något som definitiv ska övervägas.

Det kan vara ytterst smärtsamt att laga hål utan bedövning och det kan dessutom handla om ganska långa behandlingar.

Genom att använda bedövning så slipper man som patient smärtan och kvar finns bara de känslor av obehag som många kan uppleva i samband med att man besöker tandläkaren. Viktig att nämna är att det skett framsteg på området också. Dels så finns det numera bedövningsgel som användas både för att lindra sticket från bedövningssprutan och vid vissa behandlingar - skrapning av tandsten, exempelvis. Dels så har även nålarna blivit mindre och i många fall även datoriserade; något som gör sticket och obehaget betydligt mindre kännbart.

Lider du av tandläkarskräck?

Att känna oro och ångest inför ett tanläkarbesök är inte ovanligt. Oron kan i sin tur leda till att man har svårt att sitta still - något som gör att en behandling både kan stöta på problem och ta längre tid. Bedövningen kan lindra denna oro och leda till säkrare behandlingar. För vissa så handlar det emellertid om mer än bara oro: man känner ren skräck inför ett tandläkarbesök. Detta leder till ett moment 22. Man har problem med sina tänder - men rädslan för tandläkare är större: tänderna blir aldrig behandlade och slutligen har man enorma problem.

Finns lösningar? Idag arbetar många tandläkare hårt med patienter som lider av rädsla. Dels så kan man erbjuda exempelvis lustgas, lugnande läkemedel, smärtstillande läkemedel samt exempelvis avkopplande musik under behandlingen. Dels så kan även behandlingar delas in i olika omgångar snarare än att ske vid ett enda tillfälle.

Vid vissa fall - och hos vissa tandläkarmottagningar - så kan även narkos erbjudas personer med tandläkarskräck. Det viktigaste är att man som drabbad tar sig till en tandläkare. Att ha tänder i sämre skick påverkar både munhälsan, den allmänna hälsan och det sociala livet.

Allt inom tandvård i Malmö
8 Sep 2021