Hur fungerar bidrag för tandvård?

Som svensk medborgare har man också möjligheten att ta del av en tandvård av världsklass till relativt - i jämförelse med andra länder - låga priser. En detalj som skiljer den svenska tandvården åt från hur motsvarande ser ut i andra länder är att vi erbjuder gratis sådan fram till en viss ålder.

Bidrag för tandvård

Fram till det år man fyller 23 år så har man som svensk medborgare fri tandvård där alla kostnader täcks av gemensamma skattemedel. Detta är något som gör skillnad och där unga människor kan korrigera problem med både tänder och bett på ett tidigt stadie. Detta system ger svensken rätt förutsättningar för att i vuxen ålder ha friska, starka tänder och ett bett som verkligen fungerar och ser tilltalande ut även för ögat.

Efter att man fyllt 22 år så är det emellertid så att man själv få betala för tandvård och för besök hos tandläkare. Vilket gör att många också drar sig för att göra det. Man ställer in tandläkarbesök och kontroller i syfte att tjäna pengar. Det gör man sällan.

Faktum är att ett sådant beslut kan vara ödesdigert både sett ur ett ekonomisk såväl som ur ett hälsoperspektiv. Tänder som utsätts för exempelvis långvariga angrepp från karies kan skadas rejält. Samma sak gäller för exempelvis infektioner och inflammationer - i exempelvis tandköttet. Ju längre man väntar med att åtgärda problem - desto högre blir priset och riskerna med permanenta skador.

Allmänt tandvårdsbidrag ger lägre kostnader

Dessutom så lämnas man heller inte helt vind för våg gällande ekonomiskt stöd för tandvård i samband med att man fyller 23 år. Det finns ett allmänt tandvårdsbidrag att ta del av också.

Beroende på hur gammal man är så ligger detta mellan 3-600 kronor per år och det går att använda både hos Folktandvården och hos privata tandläkare. Gällande detta så behöver man heller inte göra någonting - beloppet dras direkt i samband med betalningen.

En annan fördelaktig sak med det allmänna tandvårdsbidraget är att det går att spara. Om du av någon anledning inte besöker en tandläkare under ett år så kan du använda bidraget och baka ihop det med årets bidrag.

Högkostnadsskyddet gör skillnad

Det finns dessutom ett högkostnadsskydd i Sverige gällande tandvård. Detta skiljer sig emellertid åt från hur motsvarande högkostnadsskydd ser ut inom den vanliga vården.

Hur mycket som högkostnadsskyddet täcker beror helt på hur höga kostnader som tandvården för med sig. Om en behandlingskostnad överstiger 3000 kronor så går Försäkringskassan in och täcker halva kostnaden av det överstigande beloppet. Detta upp till 15.000 kronor. Om en behandling skulle kosta mer än 15.000 kronor så täcker högkostnadsskyddet 85% av överstigande kostnader.

Högkostnadsskyddet baseras på referenspriser och därför bör du alltid som patient erbjudas en möjlighet att se vad en behandling kostar då du besöker en tandläkare.

Allt inom tandvård i Malmö
21 Apr 2021