När ska man dra ut en tand?

En tandutdragning kan ske av flera olika anledningar. Dels så kan man bli tvungen att dra ut en tand som en följd av att den är bortom räddning. Är en tand kraftig inflammerad eller, under en lång tid, angripen av karies så kan tandläkaren göra bedömningen att den måste dras ut.

När ska en tand dras ut?

Vanligt är även att visdomständer dras ut och detta om de blivit inflammerade, angripna av karies eller där de bidrar till en sämre hälsa genom smärta. Där är en tandutdragning ofta det bästa alternativet. Vid en utdragning av en visdomstand så sker ofta en längre planering och ingreppet kan behövas delas in i flera etapper. Beroende helt på om det handlar om flera tänder eller om den tand som ska dras ut har rötter som växt på ett konstigt sätt.

Vid exempelvis en olycka där en tand går av så kan det också göras en bedömning att en tandutdragning är det bästa alternativet. Tandläkaren presenterar alltid alternativ och priser i samband med att undersökningen sker och du som patient ska kunna ta ställning och fatta ett beslut baserat på de fakta du delgivits.

Vad händer efter en tandutdragning?

Att dra ut en tand är inte speciellt smärtsamt. Området runt tanden bedövas med lokalbedövning och i normala fall så använder tandläkaren ett speciellt instrument - elevatorium - som gör processen både snabb och smärtfri. Handlar det om mer komplicerade ingrepp så kan viss kirurgi krävas för att tanden ska kunna dras ut. I vissa fall så kan man efter en tandutdragning tvingas sy området där den suttit, men det är långt ifrån nödvändigt i alla fall.

Det som sker efter att en tand har dragits ut är viktigt. Först och främst så kommer du som patient att få en steril gasväv att bita på. Detta ska ske i ungefär en halvtimme och där syftet är att blodet i området ska levra sig. Det ger en bättre läkeprocess. Du ska undvika att röka eller snusa under minst ett dygn från och med att tanden dragits ut och i övrigt så är det viktigt att du håller rent - detta för att undvika infektioner. Att hålla rent innebär emellertid inte att du ska borsta tänderna kring det område där tanden suttit - det kan nämligen skada och påverka läkningen negativt. Tandläkaren ger dig tydliga instruktioner om hur du ska göra för att hålla rent i munnen efter tandutdragningen.

Vad gäller smärta så kan det uppkomma sådan. Den är dock hanterbar och kan dämpas genom vanliga värktabletter. Skulle smärtan bli alltför intensiv så är det läge att kontakta tandläkaren för en uppföljning och i syfte att säkerställa att exempelvis en infektion inte uppkommit. Man brukar säga att ömhet och viss smärta kan sitta kvar i någon vecka. Samma sak gäller eventuell svullnad och rodnad.

Allt inom tandvård i Malmö
16 Feb 2021